O Instytucie

Instytut Nauk Ogrodniczych jest jednostką naukowo-badawczą powstałą 1 października 2019 roku na bazie jednostki naukowo-dydaktycznej, którą był do 30 września 2019 roku Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Instytut jako podstawowy typ jednostki organizacyjnej SGGW odpowiada za prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz wspiera działalność dydaktyczną na kierunkach studiów ogrodnictwo i biotechnologia.